Kontakt: +420 608 035 299

Úspora nákladů

Nabízíme pomoc při řešení odborných otázek v oblasti IT. Staneme se mezičlánkem mezi Vámi a dodavateli. Pomůžeme tak rychle a efektivně definovat Vaše potřeby a ve spolupráci zajistíme kvalitní dodávku.

Hlavní přínosy:

  • Jasně definované potřeby
  • Srozumitelně připravená poptávka pro dodavatele
  • Pomoc s řízením dodavatele
  • Definování milníků a výstupů, pro dodání dle dohodnutých termínů

S využitím odborné konzultace předejdete nečekaným sporům ve špatném pochopení Vašich potřeb. Díky toho ušetříte investice, které by vynikaly při rostoucím množství změnových požadavků.