Kontakt: +420 608 035 299

Správný výběr dodavatelů a nastavení komunikace s nimi výrazně sníží riziko neúspěchu a vzniku dodatečných neplánovaných nákladů. Z našich zkušeností víme, že každá poptává je specifická, a pokud nemáte vlastní oddělení, které se poptávkami zabývá, doručujeme využití této služby

Jaké oblasti řešíme:

 • definování skutečné potřeby
 • správné sepsání požadavků pro výběrové řízení
 • vytvoření poptávky se všemi potřebnými náležitostmi
 • příprava na jednání a první oslovení dodavatelů
 • vyhledání vhodných dodavatelů
 • zhodnocení nabídky
 • vedení pohovorů
 • výpočet předběžné ceny

Službu bych měl využít, když:

 • jsem nikdy firmu nepoptával
 • nevím, jak se formálně píše zadání
 • potřebuji pomoct s vydefinováním skutečné potřeby
 • potřebuji pomoct zhodnotit nabídku
 • potřebuji pomoc při jednání s dodavateli na odborné úrovni a mít zastoupení s praxí
 • chci předejít riziku neúspěšné dodávky